Hapet thirrje e III-të për projekt propozime!

Published by admini


Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit shpall“Thirrjen III-të për projekt propozime” në kuadër të projektit #ideAL “Dialog për Zhvillim Politikash Gjithëpërfshirëse në Shqipëri” për të gjitha organizatat e shoqërisë civile dhe individët të cilët duan të ndikojnë në procesin e politikbërjes.

Thirrja e tretë synon:

- Të lehtësojë përfshirjen e shoqërisë civile në proces dhe dialog me politikë-bërës në procese të përgatitjes së ‘Vlerësimit të Ndikimit të Politikës/politikave’ dhe ‘Vlerësimeve të shpejta për nisma ligjore/ politike’ për sektorë politikash me prioritet për agjendën e zhvillimit dhe integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

- Të aftësojë aktorë të shoqërisë civile (përfshirë këtu organizata dhe individë) me njohuri teknike dhe mbështetje, në fushën e advokimit dhe ndikimit në politikë-bërje;

Fokusi për këtë thirrje është në:

a. Përgatitje të Raporteve të ‘Vlerësimit të Ndikimit të Politikës/politikave’ (policy impact assessment).

b. Përgatitje të Raporteve të ‘Vlerësimeve të ndikimit të nismës ligjore ose politikave në përgjigje të kërkesave të institucioneve publike’ (rapid response policy assessment)

Afati i fundit për aplikime është 27.06.2022.

Për çdo pyetje mund të na drejtoheni me shkrim përmes adresës co-plan@co-plan.org.

Ju mund të shkarkoni thirrjen dhe shtojcat këtu:

Thirrje_për_projekt_propozime_nr_3_18052022

Shtojca_A_Forma_Aplikimit_per_Grant_ideal_2022

Shtojca-B-Buxheti_18052022

Mirëpresim aplikimet tuaja!


Search
Article categories:
Sondazh

Sipas ligjit per mbrojtjen civile, bashkite kane nje rol shume te rendesishem ne menaxhimin e fatkeqesive dhe ne reduktimin e riskut te tyre.

A mendoni se bashkia juaj i menaxhon me efikasitet fatkeqësitë në territorin e saj?