Artikuj

A Beginner’s Guide to Advocacy in Albania

Published on 06/May/21

A Beginner’s Guide to Advocacy in Albania is an instructive guide to policy advocacy initiatives. Public policy experts at Co-PLAN, Institute for Habitat Development have drafted this guide targeting a wide audience with both the professionals and non-professionals in mind. This includes new think t

Tourism in Transition: The post COVID-19 Aftermath in the Western Balkans

Published on 01/Apr/22

Amidst the numerous effects of COVID 19, the impact on some of the economic sectors, such as tourism has been overwhelming. This has raised questions on the future of this sector, and highlighted the need for a more resilient approach to planning and development. Through our second paper of the Co-P

Status Report on Local Public Finances 2019

Published on 01/Apr/22

Continuous local public finances monitoring is an important step in assessing local government financial capacities functional to the exercising of functions and competence provided for in Law No. 139/2015 “On local self-government”. In addition, a better understanding of the relation between compet

Forumi Kombëtar ‘Qeverisje për Ndryshim: Propozime të Shoqërisë Civile’

Published on 06/May/21

Kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë në Forumin Kombëtar ‘Qeverisje për Ndryshim: Propozime të Shoqërisë Civile’.  Ky forum është konceptuar si një platformë para-elektorale, ku aktorë të shoqërisë civile nga sektorë të ndryshëm dhe me mandate të qarta përfaqësuese parashtrojnë problematika dhe artikulo

Një nismë ligjore për përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri

Published on 01/Apr/22

Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) në partneritet me Shoqatën “Albanian Food Industry” (AFI) ndërmori nismën “Përmirësimi i sigurisë ushqimore nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe dialogut”.Qëllimi i kësaj nisme ishte ndikimi në përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri,

Punësimi dhe Dinamikat gjatë Covid-19

Published on 01/Apr/22

“Advokim për politika lehtësuese për aftësitë e reja në sektorin e biznesit” është nisma e Iniciativës Qytetare Shqiptare me fokus evidentimin e ndryshimeve në tregun e punës nga pandemia e COVID-19 dhe përcaktimin e profesioneve të reja.Si pjesë e kësaj nisme, Iniciativa Qytetare Shqiptare advokoi

Rekomandime për Përmirësimin e Kuadrit Ligjor për Ndotjen Akustike

Published on 01/Apr/22

Ky dokument u hartua nga konsulentja ligjore, av. Irena Dule, si produkt kontraktor për shoqatën “Lëvizja Ecovolis”, në kuadër të zbatimit të projektit të financuar nga CoPlan për ndotjen akustike.  Efekti negativ që sjell zhurma është më shumë se një shqetësim i thjeshtë. Në nivele dhe ko

Reagimi i Qeverive Vendore ndaj Emergjencës së Covid-19 në Shqipëri: Janar 2020- Prill 2020

Published on 01/Apr/22

Ky dokument politikash synon të dokumentojë reagimin1  e qeverive vendore në Shqipëri ndaj emergjencës së COVID-19, duke u fokusuar te periudha përpara shpërthimit të pandemisë (janar-shkurt 2020) dhe periudha e izolimit (mars-prill 2020). COVID-19, me më shumë se 8 milion raste të konfirm

Bashkitë e Vogla dhe Sfidat e Decentralizimit: Manaxhimi Financiar dhe Burimet Njerëzore

Published on 01/Apr/22

Njësitë e qeverisjes vendore janë niveli i qeverisjes që qëndron më pranë qytetarëve dhe si të tilla ato i njohin dhe u shërbejnë më mirë nevojave të tyre dhe kanë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë së jetës. Njësitë e qeverisjes vendore kryejnë një sërë funksionesh bazuar në ligjin

Propozime Ligjore mbi Mundësinë e Rritjes së Përqindjes së Rentës në Favor të Bashkive

Published on 01/Apr/22

Proçeset reformuese të ndërmarra vitet e fundit për pushtetin vendor kanë sjellë ndikimin e tyre pozitiv në buxhetin e bashkive, veçanërisht me Ligjin 68/2017 të financave vendore.  E megjithatë dhe ky ligj nuk solli përfitime të rritura për bashki me pasuri të mëdha nëntokësore në territorin e

Mundësimi i Aftësisë Ripërtëritëse së Qeverive Vendore në Shqipëri: Sfidat Ligjore dhe Institucionale

Published on 01/Apr/22

Pasiguria nga rreziqet natyrore dhe risqet e fatkeqësive në Shqipëri është tejet e lartë. E pozicionuar në pjesën perëndimore të Ballkanit, Shqipëria është përballur me shumë ngjarje të fatkeqësive natyrore gjatë këtyre viteve dhe e ardhmja, veçanërisht në kontekstin e ndryshimeve klimatike, duket s

Vlerësimi i Strategjisë se Turizmit 2019-2023 ne lidhje me DMO

Published on 01/Apr/22

Turizmi në Shqipëri ka marrë një zhvillim të konsiderueshëm në këto 20 vitet e fundit. Duke qenë pjesë e Mesdheut, Shqiperia po fillon po merr vëmendjen dhe pjesën e tregut turistik të interesuar këtë destinacion. Po ashtu duke patur fatin të rrethohet nga vende fqinje të banuara kryesisht me shqipt

Raport Gjetjesh për Vlerësimin e MBZHR dhe MTM

Published on 01/Apr/22

Në vitin 2017, qeveria shqiptare adoptoi një reformë strukturore të të gjitha ministrive bazuar në studimin “Reformimi i sistemit të qeverisjes. Aparati i ministrive - model organizimi strukturor - tetor, 2017”. Tashmë, pas pak më shumë se tre vitesh, një proces i imët njohjeje, kuptimi, analize

Menaxhimi i Sëmundjeve jo të Transmetueshme në Kushte Emergjencash Shëndetësore

Published on 01/Apr/22

Sëmundjet jo të transmetueshme ose sëmundjet jo infektive janë sot në botë shkaktarët kryesorë të vdekjeve, shëndetit të keq dhe paaftësisë në shumicën e vendeve. Ato vrasin 41 milionë njerëz çdo vit, çka përbën 71% të vdekjeve në nivel global, duke përfshirë 15 milionë njerëz që vdesin para koh