Ligji i Moratoriumit të Pyjeve: efektshmëria dhe zbatueshmëria.

Published by admini


Organizata North Green Association prezantoi në një tryezë të rrumbullakët disa gjetje mbi efektshmërinë e Ligjit të Moratoriumit të Pyjeve. Në aktivitetin e zhvilluar në datën 28.02.2023 u diskutua edhe mbi një pikë tjetër të rëndësishme, që është zbatueshmëria e politikave për pyjet.

Vlerësimi i efektshmërisë së ligjit të “Moratoriumit të Pyjeve” nëpërmjet instrumentave të ndryshëm, mbështetet nga projekti ideAL.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të Programit: “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri-ideAL”, zbatuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development dhe Qendra e Politikave Evropiane (EPC, Belgjikë) me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.


Search
Article categories:
Sondazh

Sipas ligjit per mbrojtjen civile, bashkite kane nje rol shume te rendesishem ne menaxhimin e fatkeqesive dhe ne reduktimin e riskut te tyre.

A mendoni se bashkia juaj i menaxhon me efikasitet fatkeqësitë në territorin e saj?