Hapet thirrje e III-të për projekt propozime!

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit shpall“Thirrjen III-të për projekt propozime” në kuadër të projektit #ideAL “Dialog për Zhvillim Politikash Gjithëpërfshirëse në Shqipëri” për të gjitha organizatat e shoqërisë civile dhe individët të cilët duan të ndikojnë në procesin e politikbërjes.

Thirrja e tretë synon:

- Të lehtësojë përfshirjen e shoqërisë civile në proces dhe dialog me politikë-bërës në procese të përgatitjes së ‘Vlerësimit të Ndikimit të Politikës/politikave’ dhe ‘Vlerësimeve të shpejta për nisma ligjore/ politike’ për sektorë politikash me prioritet për agjendën e zhvillimit dhe integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

- Të aftësojë aktorë të shoqërisë civile (përfshirë këtu organizata dhe individë) me njohuri teknike dhe mbështetje, në fushën e advokimit dhe ndikimit në politikë-bërje;

Fokusi për këtë thirrje është në:

Më shumë

Materiale ndihmëse

Read article in new tab

Sondazhi i ditës

Sipas ligjit për mbrojtjen civile, bashkitë kanë një rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e fatkeqësive dhe në reduktimin e riskut të tyre.

A mendoni se bashkia juaj i menaxhon me efikasitet fatkeqësitë në territorin e saj?