Thirrje për projekt propozime

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit shpall ‘Thirrje për Projekt Propozime’ në kuadër të projektit ‘ ideAL – Dialog për Zhvillim Politikash Gjithëpërfshirëse në Shqipëri’. Fushat prioritare për këtë thirrje janë mirëqënia dhe mbrojtja sociale, mbrojtja civile, edukimi, zhvillimi ekonomik – zhvillimi i turizmit dhe zhvillimi rural, mjedisi, ndryshimet klimatike dhe reduktimi i riskut, decentralizimi dhe qeverisja, reforma në administrim publik dhe strehimi social.

Më shumë
Poster - Thirrje për propozime II

Materiale ndihmëse

Read article in new tab

Sondazhi i ditës

Sipas ligjit për mbrojtjen civile, bashkitë kanë një rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e fatkeqësive dhe në reduktimin e riskut të tyre.

A mendoni se bashkia juaj i menaxhon me efikasitet fatkeqësitë në territorin e saj?