Takimi informues për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për Zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri – ideAL”.

Published by admini


Ekipi i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit ka përfunduar ciklin e takimeve informuese për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit "Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri- ideAL".

Gjatë tre takimeve individët dhe përfaqësuesit e organizatave u njohën me informacione dhe shpjegime ndihmuese lidhur me hapat që duhen ndjekur gjatë hartimit të projekt propozimeve me qëllim ndikimin e politikave lokale apo qendrore.

Pyetjet dhe përgjigjet e zhvilluara gjatë takimeve informuese mund t'i gjeni më poshtë:

Pyetjet dhe përgjigjet nga takimi i parë informues zhvilluar më datë 26 Prill

Pyetjet dhe përgjigjet nga takimi i dytë informues zhvilluar më datë 05 Maj

Pyetjet dhe përgjigjet nga takimi i dytë informues zhvilluar më datë 19 Maj

Gjithashtu, më poshtë do të gjeni të gjitha materialet e prezantuara në tre takimet. Këto dokumente përfshijnë materiale mbështetëse rreth fokusit të thirrjes (fushat prioritare, objektivi, qasja); Aspekte me rëndësi (cikli i politikave, cikli i advokimit, ndryshimi i pritshëm); Lejueshmëria e të tjera (aplikantët, aktivitetet dhe kostot e lejuara).

IdeAL_Takim Prezantues 26.04.2021

IdeAL_Takim Orientues 2

Projekti "Dialog  për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri-ideAL" zbatohet nga Co-Plan, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Qendra e Politikave Evropiane (EPC, Belgjikë) me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. 


Search
Article categories:
Sondazh

Sipas ligjit per mbrojtjen civile, bashkite kane nje rol shume te rendesishem ne menaxhimin e fatkeqesive dhe ne reduktimin e riskut te tyre.

A mendoni se bashkia juaj i menaxhon me efikasitet fatkeqësitë në territorin e saj?